Skip to main content
ADRA

ADRA Belgique : Situations d’urgence | Noodsituaties

By 14 février 2021No Comments

10 février 2021 | ADRA Belgique

L’année 2021 vient de démarrer et nous sommes déjà à pied d’œuvre pour répondre aux urgences touchant des centaines d’enfants, de femmes et d’hommes en difficultés. En ce début du mois de février, nous partageons avec vous deux situations critiques qui nécessitent une attention particulière. Nous vous remercions chaleureusement du soutien que vous nous apporterez en tant qu’Église ou de manière individuelle.

ADRA Local Solidarity – Opération grand froid

Avec la vague de froid qui touche notre pays, de nombreuses actions solidaires sont lancées dans nos Eglises avec le soutien d’ADRA. Que ce soit un soutien alimentaire permettant aux plus vulnérables d’utiliser leurs ressources pour le chauffage, la préparation et la distribution de repas chaud pour les Sans-Domicile fixe ou l’ouverture de « chaufferies », les idées ne manquent pas lorsqu’il s’agit d’aider son prochain. Nous vous encourageons donc à proposer des initiatives solidaires en partenariat avec ADRA Local Solidarity. Dans ce cadre, nous pouvons vous soutenir dans l’élaboration du projet, la logistique, la promotion, le financement, la coordination , etc.

N’hésitez pas à passer le cap ! info@adra.be

ADRA Belgium – Urgence au Myanmar

L’ensemble du réseau ADRA se mobilise pour endiguer la crise en cours au Myanmar.

URGENCE AU MYANMAR, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Depuis décembre 2020, le conflit entre les groupes armés Karen et l’armée birmane est en pleine recrudescence. La situation s’aggrave depuis la prise de pouvoir de l’armée le 01 février 2021. Plus de 4000 Karen sont déplacés, leurs maisons étant brûlées, contraints de fuir à la suite de bombardements militaires.

BE43 3101 0480 0001 | communication : « Myanmar »

ADRA Myanmar soutient 375 familles déplacées suite aux interventions de l’armée dans le pays. Nourriture, eau, abris,… les besoins sont importants et chaque don compte dans cette situation dramatique qui s’aggrave chaque jour…

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien à la diffusion de ce message,

Fraternellement,

L’équipe ADRA


Nederlandse versie

Het jaar 2021 is nog maar net begonnen en we zijn al aan het reageren op noodsituaties waarbij honderden kinderen, vrouwen en mannen getroffen zijn. Aan het begin van deze maand februari vragen wij uw bijzondere aandacht voor twee kritieke situaties. Wij danken u hartelijk voor alle steun, zij het vanwege de Kerk of via individuele giften.

ADRA Local Solidarity – Actie Koude winter

Nu ons land door de kou wordt geteisterd, zijn er in onze kerken, met steun van ADRA, verschillende solidariteitsacties op touw gezet. Of het nu gaat om voedselhulp om de meest kwetsbaren in staat te stellen hun middelen in te zetten voor verwarming, de bereiding en verdeling van warme maaltijden voor daklozen of de opening van “stookplaatsen”, er is geen gebrek aan ideeën wanneer het gaat om het helpen van naasten. Daarom moedigen wij u aan solidariteitsinitiatieven voor te stellen in samenwerking met ADRA Local Solidarity. Wij kunnen u helpen met de ontwikkeling van het project, de logistiek, promotie, financiering, coördinatie, enz.

Aarzel niet om de stap te wagen! info@adra.be

ADRA België – Noodtoestand in Myanmar

Het hele ADRA-netwerk komt in actie om de aanhoudende crisis in Myanmar een halt toe te roepen.

NOODTOESTAND IN MYANMAR, WIJ HEBBEN U NODIG!

Sinds december 2020 escaleert het conflict tussen de gewapende Karen-groepen en het Birmese leger. De situatie is verslechterd sinds het leger op 1 februari 2021 de macht heeft gegrepen. Meer dan 4.000 Karen zijn ontheemd, hun huizen werden in brand gestoken na militaire bombardementen waardoor ze noodgedwongen op de vlucht zijn.

BE43 3101 0480 0001 | mededeling : “Myanmar”

ADRA Myanmar steunt 375 gezinnen die ontheemd zijn door militaire interventies in het land. Voedsel, water, onderdak… de behoeften zijn groot en elke donatie telt in deze dramatische situatie die elke dag verergert…

Wij danken u alvast voor uw steun bij het verspreiden van deze boodschap,

Met broederlijke groeten,

Het ADRA team

Author Pôle communications

More posts by Pôle communications
Share This

Partagez

Partagez avec vos amis