Skip to main content
ADRAFrancophonie Européenne

Remerciements d’ADRA Belgique / Met dank aan ADRA België

By 31 juillet 2021août 2nd, 2021No Comments

27 juillet 2021 | Jonatan Lo Buglio | ADRA Belgique

Ces derniers jours, physiquement et mentalement, nos équipes de volontaires ont vécu des moments difficiles qui n’étaient pourtant rien en comparaison à la souffrance des victimes de ces terribles inondations. Pourtant, malgré les difficultés, nous étions là ! Au service des habitants les plus touchés, au plus près des besoins, apportant une oreille attentive, vidant des caves inondées, dégageant des habitations de décombres couverts de boue,…

Bien que ces derniers jours aient été très éprouvants, lorsque je regarde en arrière, c’est une grande fierté que je ressens.
Fierté de voir plus de 30 volontaires provenant de toutes les Eglises Adventistes du pays dans une action commune au service des victimes.

Fierté de voir ADRA, le bras humanitaire de notre Eglise agir avec efficacité et réactivité sur le terrain, alors qu’aucune autre organisation n’était présente lorsque nous avons déployé nos équipes dans le quartier d’Ensival (Verviers).
Fierté enfin, du témoignage que chaque volontaire à rendu par son action désintéressé, sa gentillesse et son écoute à l’égard de la population.

Aujourd’hui, le travail de première ligne des volontaires s’arrête car les besoins sur le terrain évoluent et une seconde phase débute. Cette seconde phase visera à fournir un appui technique aux communes touchées principalement en fournissant des machines spécialisées dans la récupération de l’humidité. Ceci, afin de permettre aux habitants de retourner vivre dans leurs habitations.

Je terminerais ce courriel, en remerciant également celles et ceux qui, bien que ne pouvant se rendre sur place, nous ont fait parvenir de nombreuses marques de sympathie ces derniers jours.

Je vous souhaite à tous semaine remplie de bénédictions,

Fraternellement,

Jonathan


De afgelopen dagen hebben onze vrijwilligersteams het lichamelijk en geestelijk zwaar te verduren gehad, maar dat was niets vergeleken met het leed van de slachtoffers van de verschrikkelijke overstromingen. En toch, ondanks de moeilijkheden, waren we er voor hen! Ten dienste van de zwaarst getroffen inwoners, om te luisteren naar hun behoeften, troost te bieden, ondergelopen kelders leeg te maken, huizen te ontdoen van met modder bedekt puin…

Hoewel de laatste dagen erg zwaar zijn geweest, voel ik mij, als ik terugkijk, enorm trots.

Trots op meer dan 30 vrijwilligers van alle Adventkerken in ons land in een gezamenlijke actie om de slachtoffers te dienen.

Trots om ADRA, de humanitaire arm van onze kerk, efficiënt en reactief op het terrein te zien optreden, terwijl geen enkele andere organisatie aanwezig was toen we onze teams in Ensival (Verviers) inzetten.

En tot slot, trots op het getuigenis dat elke vrijwilliger heeft afgelegd door zijn of haar onbaatzuchtig optreden, goedhartigheid en luisterend oor voor de inwoners.

Vandaag komt er een einde aan het eerstelijnswerk van de vrijwilligers, want de behoeften ter plaatse evolueren en een tweede fase gaat in. Deze tweede fase zal gericht zijn op het verlenen van technische bijstand aan de getroffen gemeenten, hoofdzakelijk door het ter beschikking stellen van gespecialiseerde machines voor het herstel van vocht. Dit zal de inwoners in staat stellen naar hun huizen terug te keren.

Ik zou deze e-mail willen beëindigen met ook diegenen te bedanken die, hoewel zij niet aanwezig konden zijn, ons de laatste dagen veel blijk van medeleven hebben betoond.

Ik wens jullie allemaal een gezegende week,

Met broederlijke groeten,

Jonathan

Author Pôle communications

More posts by Pôle communications
Share This

Partagez

Partagez avec vos amis