Skip to main content
ADRAFrancophonie Européenne

URGENT : ADRA Belgique se mobilise / ADRA België komt in actie

Face à la situation catastrophique suite aux inondations, ADRA Local Solidarity se mobilise. Bien que nos ressources soient limitées, cette situation est l’occasion de montrer la force de mobilisation des membres de nos Églises. Nous n’avons pas les ressources, ni l’expertise pour agir aujourd’hui dans l’urgence, mais nous pouvons nous mobiliser pour aider celles et ceux qui auront besoin de réconfort et qui vont devoir nettoyer, ranger, reconstruire… dans les prochains jours.
Si vous souhaitez rejoindre l’une de nos équipes en tant que volontaire pour aller aider sur les zones sinistrées, merci de remplir le formulaire suivant :
Si, au contraire, vous avez vous-même besoin de soutien, n’hésitez pas à le faire savoir à votre Pasteur, au responsable d’ADRA local ou à l’un des responsables d’Église.
Merci de partager le présent mail avec le plus grand nombre de nos frères et sœurs,
Gardons chacune et chacun dans nos prières,
L’équipe d’ADRA
Ps : Si plusieurs membres de la même Église sont volontaires n’hésitez pas vous inscrire en groupe.

ADRA Local Solidarity mobiliseert zich voor de slachtoffers van de overstromingen die rampzalige gevolgen hebben. Hoewel onze middelen beperkt zijn, zien we deze situatie als een gelegenheid om de daadkracht te tonen van de leden van onze kerken. Wij beschikken niet over de middelen of de deskundigheid om vandaag in deze noodsituatie op te treden, maar wij kunnen ons mobiliseren om degenen te helpen die troost nodig zullen hebben en die in de komende dagen zullen moeten opruimen, schoonmaken, herstellen…
Als u zich als vrijwilliger wilt aansluiten bij een van onze teams om te helpen in de rampgebieden, vul dan het volgende formulier in:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bRY96-C0wu8LVqYwETKHJA9kcGoFdFJayOB2bKEBhig/edit?usp=sharing

Als u daarentegen zelf hulp nodig heeft, laat het weten aan uw predikant, de plaatselijke ADRA-verantwoordelijke of een van de kerkleiders.
Deel deze e-mail alstublieft met zoveel mogelijk broeders en zusters,
Laten we ieder van hen in onze gebeden houden.
Het ADRA Team
PS: Als meerdere leden van dezelfde kerk zich als vrijwilliger willen opgeven, aarzel dan niet om u als groep in te schrijven.

Author Pôle communications

More posts by Pôle communications
Share This

Partagez

Partagez avec vos amis